ROT/RUT

Om skattereduktion för husarbete

Du som köper hushållstjänster får din skatt sänkt med motsvarande hälften av arbetskostnaden inklusive moms. Betalar du till exempel 2 000 kr för städhjälp sänks din skatt med ungefär 1 000 kr. Den sammanlagda skattereduktionen kan uppgå till högst 50 000 kr per person och år. Det innebär att du kan få skattereduktion för arbetskostnader upp till 100 000 kr per år.

Arbetet ska utföras huvudsakligen i eller i nära anslutning till bostaden. Med bostad menas även fritidshus och båda bostäderna vid dubbel bosättning. Skattereduktion ges även för hushållsnära tjänster åt förädrars hushåll. Även dödsbon kan få skattereduktion för hushållsarbeten som utförts före dödsfallet.

Skattereduktionen omfattar generellt sådant hushållsarbete som i regel utförs av hushållen själva och ges endast på arbetskostnad, inte materialkostnad eller resekostnader i samband med arbetet.

För vilka tjänster ges skattereduktion?

Husarbete och ROT-arbete

Våra tjänster som ger dig skattereduktion heter hushållstjänster (husarbete), exempelvis:

 • Städning
 • Flyttstädning
 •  Fönsterputsning
 • Tvätt & Strykning
 • Assistans & Ledsagning
 • Barnpassning
 • Snöskottning

Hela listan hittar du hos Skatteverket

Våra tjänster som ger dig skattereduktion gällande ROT är t.ex.

 • Altanbygge
 • Tvätta husfasad
 • Måla husfasad
 • Tapetsering
 • Lägga golv

Hela listan hittar du hos Skatteverket

SEO-byrå: Brandson AB i Stockholm