Du som köper husarbete får din skatt sänkt med motsvarande hälften av arbetskostnaden inklusive moms med hjälp av RUT- och ROT-avdrag. Den sammanlagda skattereduktionen kan uppgå till högst 50 000 kr per person och år. Det innebär att du kan få skattereduktion för arbetskostnader upp till 100 000 kr per år.

För att avdraget ska gälla ska arbetet utföras huvudsakligen i eller i nära anslutning till bostaden. Med bostad räknas även fritidshus och de båda bostäderna om du har dubbel bosättning. Skattereduktion ges även för hushållsnära tjänster åt föräldrars hushåll. Även dödsbon kan få skattereduktion för husarbeten som utförts före dödsfallet.
​​​​​​​
Skattereduktionen omfattar generellt sådant husarbete som i regel utförs av hushållen själva och ges endast på arbetskostnad.

Vilka tjänster kan ge dig skattereduktion?

Husarbete och RUT-arbete
Seniorkrafts hushållstjänster (husarbete) som kan ge RUT-avdrag är exempelvis:

 • städning
 • flyttstädning
 • fönsterputsning
 • tvätt och strykning
 • assistans och ledsagning
 • barnpassning
 • snöskottning

Hela listan hittar du hos Skatteverket.

Husarbete och ROT-arbete
Seniorkrafts hantverkstjänster (husarbete) som kan ge ROT-avdrag är exempelvis:

 • altanbygge
 • tvättning av husfasad
 • målning av husfasad
 • tapetsering
 • golvläggning

Hela listan hittar du hos Skatteverket.

RUT-avdraget – så fungerar det:


RUT-bidraget är en skattereduktion från Skatteverket som privatpersoner kan nyttja vid bokning av flyttstädning, hemstädning och andra hushållsnära tjänster. Det innebär att du som kund endast betalar hälften av arbetskostnaden vid bokning av flyttstädning.
​​​​​​​
Seniorkraft sköter sedan ansökan om resterande summa direkt hos Skatteverket. Du betalar därför 50 procent av arbetskostnaden (inklusive moms), och Skatteverket ersätter sedan 50 procent av arbetskostnaden till oss.

Villkor för att du ska kunna få RUT-avdraget

 • Du är begränsat/allmän skatteskyldig i Sverige.
 • Du måste ha fyllt  minst18 år under det beskattningsår du utnyttjar avdraget.
 • Du har betalat för det utförda arbetet som är berättigat till RUT-avdrag.
 • Du måste ha betalt tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda RUT- och ROT-avdraget.

RUT-avdraget och ROT-avdraget avser endast arbetskostnaden. Övriga kostnader som materialkostnader och resekostnader omfattas inte av skattereduktionen.

Du som köpare ansvarar för att alla villkor för skattereduktion är uppfyllda.
I de fall du inte uppfyller villkoren får du en restfakturera av oss i efterhand.